Вчена рада

Склад Вченої ради Інституту вищої освіти НАПН України затведжено Постановою Президії НАПН України від 15 листопада 2017 р.